plakat

Pocta české krajinomalbě

Výstava obsahuje část děl vystavených na předchozí výstavě Má vlast a z větší části je doplněna novými, dosud nevystavenými obrazy. Opět se můžete v Galerii Diamant setkat s krásou a umem našich umělců. Uvidíte zde další skvosty našich významných krajinářů (Bubeníček, Havelka, Hudeček, Chittussi, Kalvoda, Kaván, Kosárek, Lebeda, Macoun, Mařák, Multrus, Nejedlý, Preisler, Rabas, Slavíček, Ullmann a další). Kurátorem je PhDr. Michael Zachař a instalaci provedl ak. mal. Ivan Exner. Cena vstupného je 50 Kč a 30 Kč (snížené vstupné). K této výstavě také připravujeme kurátorskou prohlídku spojenou s besedou na téma české krajinomalby. O termínu Vás budeme informovat.

Výstava potrvá od 1.1.2015 do 31.1.2016

plakat

Krajiny domova Bohuslava Dvořáka (1867 – 1951)

Výstava potrvá od 6.11.2014 do 14.12.2014

Galerie Diamant, Spálená 82/4, 110 00 Praha-Nové Město

telefon : +420 224 930 324

otevřeno: úterý – neděle 12.00 – 18.00 hod.

Dvořák patřil k prvním frekventantům roku 1887 nově ustavené krajinářské školy na pražské Akademii, k jejímuž vedení byl z Vídně zpět do Čech povolán Julius Mařák. Členem S.V.U. Mánes od r. 1886

plakatplakat

Mario Lattes

Výstava potrvá od 1.10.2014 do 26.10.2014

Galerie Diamant, Spálená 82/4, 110 00 Praha-Nové Město

telefon : +420 224 930 324

otevřeno: úterý – neděle 12.00 – 18.00 hod.

Tra pittura e letteratura (Mezi malbou a literaturou)

plakat

Hosté S.V.U. Mánes

Výstava potrvá od 10.9.2014 do 26.9.2014

Galerie Diamant, Spálená 82/4, 110 00 Praha-Nové Město

telefon : +420 224 930 324

otevřeno: úterý – neděle 12.00 – 18.00 hod.

Andrea Ballardini

Galina Fleischmannová

Tilman Rothermel

plakat

BUBLINA - tématická výstava dvou slovenských sdružení

Výstava potrvá od 6.8.2014 do 30.8.2014

Galerie Diamant, Spálená 82/4, 110 00 Praha-Nové Město

telefon : +420 224 930 324

otevřeno: úterý – neděle 12.00 – 18.00 hod.

Resculpture, sk., Asociácie sochárov: Andrej Csillag, Roman Hrčka, Bohuš Kubinský, Jozef Kurinec, Martin Kubina, Katarína Galovič Gáspár, Peter Machata, Eva Masaryková, Martina Matúšová Zimanová, Karin Patúcová Lunterová, Ivan Patúc, Ivana Sláviková, Jozef Suchoža, Peter Šelc, Róbert Szittay, Dušan Rychtárik Aura, sdruženie šperkárov: Jana Machatová, Viktória Münzker, Tatiana Warenichová, Kata Kissoczy, Maja H. Nepšinská, Hany H. Kašičková

plakatplakat

Cesta ke svobodě

Výstava potrvá od 11.6.2014 do 27.7.2014

Galerie Diamant, Spálená 82/4, 110 00 Praha-Nové Město

telefon : +420 224 930 324

otevřeno: úterý – neděle 12.00 – 18.00 hod.

plakat

Dialogy v obrazech

Výstava potrvá od 4.4.2014 do 30.4.2014

Galerie Diamant, Spálená 82/4, 110 00 Praha-Nové Město

telefon : +420 224 930 324

otevřeno: úterý – neděle 12.00 – 18.00 hod.

49 výtvarných dialogů zazní v Galerii Diamant

Neočekávané umělecké konfrontace a překvapivé souvislosti. To přináší nová výstava Dialogy v obrazech – vazby mezi výtvarnými scénami, kterou dnes otevírá Spolek výtvarných umělců Mánes ve spolupráci se společností Karlštejnská a.s. Expozice návštěvníkům nabídne 49 dvojic obrazů, které organizátoři vybrali s cílem umožnit srovnání různých aspektů malířské tvorby, například ztvárnění určitého námětu, práci s kompozicí či žánrem. Výstavu je možné navštívit do 30. května 2014.

V každé dvojici je vždy jedno dílo českého autora, druhé od zahraničního. Vedle sebe se tak setkávají například figurální portréty od Lhoteho a Karse, krajiny od Courbeta a Chittussiho, Corota a Hubáčka či Sidanera a Ullmanna… Jediný obraz, který je vystaven samostatně, je Sněhulák a kominík od Jindřicha Štýrského.

„Výstavou chceme navázat na některé předchozí projekty, jimiž jsme představili obrazy v tematických souborech a souvislostech, poukazujících na jasné, případně dílčí souvztažnosti mezi jednotlivými umělci a generacemi. Při přípravě nás několikrát překvapilo, jak provázaná byla v určitých ohledech evropská umělecká scéna, a to již v době pořádání velkých světových výstav na sklonku devatenáctého století. Věříme, že stejně objevná bude výstava i pro její návštěvníkjy,” říká Michael Zachař, kurátor výstavy.

Kurátor výstavy: PhDr. Michael Zachař

plakat

Mánes Mánesu

Výstava potrvá od 4.2.2014 do 28.2.2014

Galerie Diamant, Spálená 82/4, 110 00 Praha-Nové Město

telefon : +420 224 930 324

otevřeno: úterý – neděle 12.00 – 18.00 hod.

Výroční výstava S.V.U. Mánes malíři grafici, sochaři, architekti

Během včerejší instalace této výstavy jsem hovořil s kolegou Martinem Zálešákem, který přijel z Moravy se svými obrazy. Vyprávěl mi nadšeně o exposici Caravaggia, Canaletta, ale i mnoha dalších slavných umělců, kterou navštívil o víkendu v Budapešti. Dotkli jsme se jejich doby a mnoha pro nás stále aktuálních kontextů.

Mluvili jsme i o dnešku. Tento rozhovor mě inspiroval k zamyšlení se nad fiktivním rozhovorem vycházejícím z pera Miloše Kočky, který upomíná na umírajícího Filippa Neriho, geniálního básníka, zakladatele oratoriánského řádu, již za svého života považovaného za svatého, jenž zde hovoří s Michelangelem Merisim a Mariem Roncallim:

Neri se obrátil ke Caravaggiovi a vyptával se na jeho práci…

„Říkají o tobě, že jsi výborný malíř.“

„Máš-li takové nadání, máš druhý život. Nezapomeň, že ti nebyl svěřen nadarmo a že není jen tvůj – musíš ho rozdávat, dávat druhým, aby i oni měli kousek z tvého bohatství. Hlavně dávej radost, tu potřebuje každý a vždy... Myslím prostou, čistou radost. Budeš-li ji rozdávat, vrátí se ti, budeš jí sám naplněn...“

Filippo Neri ... pokračoval: „Nejsem umělec... Jsem prostý člověk a jen jako takový viděl jsem dost uměleckých děl... Ne všechna mi něco dala, mnohým jsem nerozuměl, proto jsem z nich nic neměl. Pamatuj na ty prosté, neučené, aby se i oni mohli osvěžit ze studánky tvého umění.

„Máš těžký život, Roncalli, jsi však mladý a zdravý. Již to je bohatství. Vzpomínám si na starořímské úsloví: Horas non numero, nisi serenas. ‚Nepočítám hodiny, jen ty jasné.‘ Ty jsou v životě každého člověka a z nich se musí těšit. Máš zde přítele, umělce, již to jsou jasné zdroje...“

Ivan Exner 4.2.2014

plakat

Jubilanti Mánesa 2014

Výstava potrvá od 8.1.2014 do 31.1.2014

Galerie Diamant, Spálená 82/4, 110 00 Praha-Nové Město

telefon : +420 224 930 324

otevřeno: úterý – neděle 12.00 – 18.00 hod.

Malíři: Igor Hlavinka, Jana Kasalová, Michael Rittstein, Martin Stejskal, Jan Švankmajer,Pavel Vašíček, Martin Zálešák

Sochaři: Barbora Hapalová , Jarosl av Urbánek

Architekti: Tomáš Novotný a Jana Pyšková