Dílo a doba Josefa Mánesa v obrazech 1820–2020

Ve spolupráci s Galerií Kooperativy připravujeme výstavu k výročí 200 let od narození patrona spolku Josefa Mánesa

 

Ne, neumřel!
Jen si ulehl k šťastnému odpočinku
ušlechtilý neumře nikdy.

JAN NERUDA

 

Když naši předkové oslavovali Mánesovo jubileum, právem mu společnost vyhradila čestné místo v Národním Pantheonu, z Mánesa se stal jeden z pilířů české kultury. Stalo se to po uplynutí sta let od mistrova narození (1920).
Mánesovu tvorbu provázela smůla a nepochopení nejen během života, ale i po jeho smrti. Zpočátku bylo dílo většinovou společností ignorováno, často tupeno a nezájmem se vytrácelo do zapomnění. Vedle apatie se však ve společnosti našli osvícenci, kteří poznali hloubku a kvalitu Mánesova univerzálního díla a nabádali společnost k uchopení a přivlastnění si tak výjimečného uměleckého odkazu. Výstava v roce 1920 byla pro vnímání Mánesa obratem, veřejnost se mohla seznámit s více jak 600 Mánesovýchprací. A přesto v povědomosti národa zůstávají především popularizované ikony z jeho rozsáhlého díla, hlubší prozkoumání jeho umělecké univerzality je nedostupné. Známe tajemstvím opředený portrét Josefíny, protějškové podobizny manželů Vendulákových, Červené paraplíčko, Dostaveníčko, Jitro a Večer, Švadlenku, Příjezd hosta, Hvězdnou noc, Polabskou krajinu, lunety Staroměstského orloje, hravé kompozice z cyklu Život na panském sídle, Líbánky na Hané a v neposlední řadě Ukolébavku.
To je ale jen tisícina Mánesova díla. Mánes neměl jednoduchý život, téměř vždy společně s jeho prací byla přítomna nějaká komplikace či zádrhel. Celý život toužil po velké a významné zakázce, díky které by mohl dokázat svoje schopnosti, kvalitu, talent a lásku k vlasti. Přes zklamání a nezdary dokázal vytvořit mohutné dílo, které nemá v historii našeho výtvarného umění obdoby. Žádný umělec před, ani po Mánesovi nebyl tak univerzální, komplexní, tak široce rozkročen mezi mnoha obory, málokdo byl tak pracovitý jako on. Šířka a hloubka jeho výtvarného záběru je dodnes nedosažitelná. Řada Mánesových portrétů dosahuje nejvyšší umělecké kvality. Některé podobizny svou virtuozitou můžeme srovnávat s těmi nejlepšími v celé historii evropského portrétu; stejná kritéria platí i u jeho fenomenálních krajin. Při svých cestách na venkov Mánes vytvořil stovky folklorních studií, zachytil venkovský život prostého lidu. Poznatky a zkušenost později uplatnil při práci na Rukopisech, Orloji, ilustracích národních písní. Součástí pokladu, který nám Mánes zanechal, jsou také studie zdobných iniciál a dekorů, emblémů, slavnostních tisků a diplomů. V Mánesově odkazu v pomyslném středu stojí lunety Staroměstského orloje, návrhy výzdoby dveří kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Ale skutečným srdcem jsou ilustrace k národním písním a Rukopisu Královédvorskému. Zvláštní a nesmírně cennou částí díla tvoří výpravné spolkové prapory a stejnokroje Sokola. Cykly Přemyslovský a Musica jen potvrzuj krásu Mánesova odkazu. Toto gigantické dílo vytvořil během třídesetiletí. Bez hlubokého vztahu k látce a zobrazovanému tématu Mánes nebyl schopen začít žádné opravdové dílo. Nejcennější na díle Josefa Mánesa je však jeho originalita, byl umělcem, který našel svůj vlastní výtvarný jazyk a po celý život zůstal sám sebou. Mánes nevytvořil žádné dílo, kde by užil cizího vzoru nebo napodobil někoho ze svých profesorů, kolegů nebo světových uměleckých autorit.
Ve smyslu plnosti uměleckého díla, dokonalosti, myšlenkové hloubky, bravurního zpracování a malířského výrazu, je Josef Mánes největším českým malířem, klasikem, který překonal historický prostor mezi Raffaellem a svou dobou. Úrovní díla nastavil pro českou malbu vysoká měřítka kvality a původnosti.
Kdo se s Mánesem setkal za života či prostřednictvím jeho díla, odcházel obdarován. Cit, jímž tvořil stále uchvacuje. Josef Mánes je nám blízký, protože každý z nás může v jeho díle rozpoznat touhu zasáhnout každého štěstím a lidstvím.
Význam jeho díla tkví především v jeho velkém duchu, který tvořil pro člověka, pro jeho lepší a krásnější život na zemi. Jeho štětec v ruce Mistra byl veden touhou po lásce a kráse.
Připravujeme výstavu a knihu jako symbolický dar našemu největšímu umělci. Výstava je koncipovaná jako procházka, průvodce mistrovým dílem – galerií Mánesovy práce, před kterou se skláníme s úctou a obdivem.
Je naší hlubokou ctí, že můžeme v těchto nesnadných dnech pro naši společnost oslavit dílo a velikost Mánesova zápasu a povzbudit tak národní hrdost a sílu v překonání špatných časů tak, jak se to podařilo velkému Mánesovi.

Galerie Obrázků

{gallery}289{/gallery}