plakat

Dialogy v obrazech

Výstava potrvá od 4.4.2014 do 30.4.2014

Galerie Diamant, Spálená 82/4, 110 00 Praha-Nové Město

telefon : +420 224 930 324

otevřeno: úterý – neděle 12.00 – 18.00 hod.

49 výtvarných dialogů zazní v Galerii Diamant

Neočekávané umělecké konfrontace a překvapivé souvislosti. To přináší nová výstava Dialogy v obrazech – vazby mezi výtvarnými scénami, kterou dnes otevírá Spolek výtvarných umělců Mánes ve spolupráci se společností Karlštejnská a.s. Expozice návštěvníkům nabídne 49 dvojic obrazů, které organizátoři vybrali s cílem umožnit srovnání různých aspektů malířské tvorby, například ztvárnění určitého námětu, práci s kompozicí či žánrem. Výstavu je možné navštívit do 30. května 2014.

V každé dvojici je vždy jedno dílo českého autora, druhé od zahraničního. Vedle sebe se tak setkávají například figurální portréty od Lhoteho a Karse, krajiny od Courbeta a Chittussiho, Corota a Hubáčka či Sidanera a Ullmanna… Jediný obraz, který je vystaven samostatně, je Sněhulák a kominík od Jindřicha Štýrského.

„Výstavou chceme navázat na některé předchozí projekty, jimiž jsme představili obrazy v tematických souborech a souvislostech, poukazujících na jasné, případně dílčí souvztažnosti mezi jednotlivými umělci a generacemi. Při přípravě nás několikrát překvapilo, jak provázaná byla v určitých ohledech evropská umělecká scéna, a to již v době pořádání velkých světových výstav na sklonku devatenáctého století. Věříme, že stejně objevná bude výstava i pro její návštěvníkjy,” říká Michael Zachař, kurátor výstavy.

Kurátor výstavy: PhDr. Michael Zachař