KRAJINA V DÍLECH SOUČASNÝCH ČLENŮ S.V.U. MÁNES

Představena budou vybraná díla malířů, sochařů, sklářů a architektů.

Výstava potrvá od 5.8.2015 do 30.9.2015