plakat

Mánes Mánesu

Výstava potrvá od 4.2.2014 do 28.2.2014

Galerie Diamant, Spálená 82/4, 110 00 Praha-Nové Město

telefon : +420 224 930 324

otevřeno: úterý – neděle 12.00 – 18.00 hod.

Výroční výstava S.V.U. Mánes malíři grafici, sochaři, architekti

Během včerejší instalace této výstavy jsem hovořil s kolegou Martinem Zálešákem, který přijel z Moravy se svými obrazy. Vyprávěl mi nadšeně o exposici Caravaggia, Canaletta, ale i mnoha dalších slavných umělců, kterou navštívil o víkendu v Budapešti. Dotkli jsme se jejich doby a mnoha pro nás stále aktuálních kontextů.

Mluvili jsme i o dnešku. Tento rozhovor mě inspiroval k zamyšlení se nad fiktivním rozhovorem vycházejícím z pera Miloše Kočky, který upomíná na umírajícího Filippa Neriho, geniálního básníka, zakladatele oratoriánského řádu, již za svého života považovaného za svatého, jenž zde hovoří s Michelangelem Merisim a Mariem Roncallim:

Neri se obrátil ke Caravaggiovi a vyptával se na jeho práci…

„Říkají o tobě, že jsi výborný malíř.“

„Máš-li takové nadání, máš druhý život. Nezapomeň, že ti nebyl svěřen nadarmo a že není jen tvůj – musíš ho rozdávat, dávat druhým, aby i oni měli kousek z tvého bohatství. Hlavně dávej radost, tu potřebuje každý a vždy... Myslím prostou, čistou radost. Budeš-li ji rozdávat, vrátí se ti, budeš jí sám naplněn...“

Filippo Neri ... pokračoval: „Nejsem umělec... Jsem prostý člověk a jen jako takový viděl jsem dost uměleckých děl... Ne všechna mi něco dala, mnohým jsem nerozuměl, proto jsem z nich nic neměl. Pamatuj na ty prosté, neučené, aby se i oni mohli osvěžit ze studánky tvého umění.

„Máš těžký život, Roncalli, jsi však mladý a zdravý. Již to je bohatství. Vzpomínám si na starořímské úsloví: Horas non numero, nisi serenas. ‚Nepočítám hodiny, jen ty jasné.‘ Ty jsou v životě každého člověka a z nich se musí těšit. Máš zde přítele, umělce, již to jsou jasné zdroje...“

Ivan Exner 4.2.2014