Účelem spolku jest… pořádati výstavy, vydávati umělecký časopis … pořádati rozpravy, přednášky, vycházky a jiné podobné podniky související s uměním a konečně také pořádati zábavy …

Stanovy S.V.U. Mánes § 2.

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991


2015

2015


2014

2014


2013

2013

15.10. Kooperativa, a.s. Vienna insurance Group a S.V.U. Mánes uspořádali v kongresovém sále Kooperativy odbornou rozpravu o díle MIKOLÁŠE ALŠE - prvního čestného starosty Mánesa - uspořádané u příležitosti 100. výročí umělcova úmrtí. Moderoval PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. v programu se svými příspěvky vystoupili: Doc. Ing. Pavel Halík, CSc: Co pro nás znamenalo jméno Mikoláše Alše Prof. PhDr. Roman Prahl, Csc: Aleš a ranní čeští modernisté Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.: Mikoláš Aleš a Emil Filla Mgr. Ondřej Chrobák: Nikdo se se nebude smát? Mikoláš Aleš 1852-2013 PhDr. Jana Orlíková: Osud talentu v Čechách

23.10. Komentovaná derniéra výstavy „Jaromír Rybák - Cesty za skleněným grálem“.

20.11. Přednáška MUDr. Michala Maršálka, CSc. : Edward Munch a jeho dílo z pohledu psychiatra. Poté společná oslava narozenin předsedy.

18.12. Společenský večer - „Opožděná mikulášská zábava“.


2012

2012

Cyklus přednášek k 125. výročí založení S.V.U. Mánes, přednášky byly doprovozeny obrazovou dokumentací:

17.1. Prof. Roman Prahl, Počátky spolku a jeho aktivity

21.2. PhDr. Martin Krummholz, Stanislav Sucharda a spolek Mánes

20.3. Prof. Vojtěch Lahoda, Emil Filla a spolek Mánes

17.4. Doc. PhDr. Jiří Kotalík, Architekti a spolkový dům Mánes – sláva Mánesa

15.5. Jindřich Bořecký, „Spolek výtvarných umělců Mánes po Mnichově – Věrni zůstaneme"

19.6. Vyprávění JUDr. Josefa Lhoty, tajemníka střediska „Mánes" a posléze Svazu českých výtvarných umělců,„Jak jsem se dostal mezi výtvarné umělce" (Mánes 1951 – 1992).

4.12. Společenský večer u příležitosti vernisáže Dnešní Mánes I.


2011

2011

PhDr. Richarda Biegel, Ph.D - „Pražská památková realita – proměny historického města 1990-2010“

Památce Prof. Mojmíra Horyny - promítnutí veřejnosti neznámého filmového dokumentu o Malé Straně, jehož byl spoluautorem.

Dr. Petra Hoftichová - „Veřejná plastika v Praze“.

Společná návštěva nové expozice Muzea architektury a stavitelství Národního technického muzea se zasvěceným průvodním slovem arch. Petra Krajči, jednoho z kurátorů expozice.

PhDr. Michaela Zachaře, PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové a Doc. PhDr. Jiřího Kotalíka - „Mistři české krajinomalby“ – veřejná prohlídka výstavy s komentářem.

Informace předsedy k oslavám 125. výročí založení Mánesa.

Setkání Mánesáků v ateliéru nové členky sochařky Barbory Hapalové.

Vzpomínková akce u hrobu Miloše Jiránka (2. listopadu 2011) uspořádaná k 100. výročí jeho úmrtí. O významu Miloše Jiránka, malíře, teoretika a spisovatele, redaktora Volných směrů, čelného představitele generace zakladatelů Mánesa promluvil Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík.

Komentovaná prohlídka výstavy „Jiří Novotný a Alena Gutfreundová-Novotná - Z rodinného archivu“.

Uvítání Mánesem vydané publikace „Josef Gočár, Otakar Novotný“


2010

2010

Diskuse o průzkumu a projektu připravované rekonstrukce „Spolkové budovy Mánes“ Nadací Český fond umění

S Ivanem Exnerem na výstavě Cursus – prohlídka a diskuse

Uctění památky Josefa Mánesa u příležitosti 190. výročí jeho narození - Zástupci Spolku výtvarných umělců Mánes v předvečer 190. výročí narození Josefa Mánesa (nar. 12.5.1820) položili k uctění památky svého patrona věnec na jeho hrob. Vzpomínková akce se konala na Olšanských hřbitovech. O významu malíře Josefa Mánesa promluvil předseda S.V.U. Mánes Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc.

Petr Šmaha pozval své kolegy k přátelskému rozhovoru mezi své obrazy v Galerii S.V.U. Mánes Diamant.

S A. Šumberou o Praze – jedinečné galerii umění (interaktivní CD-ROM a mluvené slovo).

Přátelské setkání u příležitosti výstavy pořádané k 20. výročí obnovení veřejné činnosti spolku a jako poctu jeho členům-obnovitelům – „Tři ze sedmi - Jiroudek, Liesler, Paderlík“

Derniéra výstavy „Josef Gočár, Otakar Novotný“ uspořádané ke 130. výročí narození dvou architektů- předsedů S.V.U. Mánes k 20. výročí obnovení veřejné činnosti spolku


2009

2009

Jiří T. Kotalík „Akademismus a akademie“

Lenka Jaklová „Příběh utrpení a nadějí člověka, 14 sochařských zastavení v Kuksu“ (odkaz Vladimíra Preclíka)

Jiří T. Kotalík „Jiří Kaloč – Socha domu (Vrbice)“

PhDr. Marie Rakušanová „Bytosti odnikud“ – metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století v Čechách

Václav Špale „Vynucená totální rekonstrukce sgrafitové fasády na domě čp. 517 ve Slavonicích“

Andrej Šumbera „Katedrála sv. Víta“ – interaktivní program

Ak. mal. Pavol Kráľ, předseda Slovenské výtvarné unie, „O právním a sociálním postavení umělců v Evropě“


2008

2008

Petr Krajči „Architekt a památkář Břetislav Štorm – pragmatický romantik“

Jiří T. Kotalík „Josef Hlávka a výtvarné umění“

Martin Krummholz „Stanislav Sucharda a jeho pomníky“

Společná prohlídka výstavy „Srdce města“ , věnované soutěžím na dostavbu Staroměstské radnice (Síň architektů, Staroměstská radnice) – průvodce výstavou Jiří T. Kotalík.

Zdeněk Lukeš „Architekt Josef Fanta (1856-1954)“

Kristina Uhlíková - „Zdeněk Wirth (1878-1961) , český historik umění a organizátor památkové péče“/ Vladimíra Valchářová - „Zdeněk Wirth a technické památky“.


2007

2007

Mgr. Ivo Purš - O manýristických kunstkamerách v Bavorsku a Tyrolsku, s promítáním filmu Martina Stejskala.

Roman Prahl - Praha a Mnichov: od salonu k modernismu, s promítáním obrazové dokumentace.

PhDr. Petra Hoftichová a Václav Špale - Prospekty na ohradních zahradách Trojského zámku v Praze, s promítáním obrazové dokumentace.

Přednáška a představení interaktivního CD-ROMu Andreje Šumbery „Karlův most detailně“; CD-ROM vznikl v rámci projektu „Praha – jedinečná mozaika umění“.

Michal Novotný „Gutfreundovy otazníky“ ( vzpomínka 80. výročí smrti Otto Gutfreunda.

Benjamin Fragner „Průmyslové dědictví – inspirace nebo zatracení“ – (přehled o situaci průmyslového dědictví a industriální architektury.

Jiří T.Kotalík „Broumovská skupina kostelů – Dienzenhoferové a krajina“.


2006

2006

Zdeněk Lukeš, Jan Kotěra a jeho žáci II., s promítáním obrazové dokumentace.

Andrej Šumbera, Relikviář sv. Maura, s promítáním obrazové dokumentace.

Promítání autorských krátkometrážních filmů Borise Moravce „Gotika“ a „La belle Epoque“.

S Jindřichem Bořeckým o smyslu S.V.U. Mánes a jeho programu I.

S Jindřichem Bořeckým o smyslu S.V.U. Mánes a jeho programu II.


2005

2005

J.T. Kotalík - Dějiny památkové péče s otazníkem – II. část, s promítáním obrazové dokumentace.

Hana Seifertová - Obrazy na kameni – umělecký experiment v 16. a 17. století, s promítáním obrazové dokumentace.

Andrej Šumbera - Inspirativní svět mineralogických struktur, s promítáním obrazové dokumentace.

Zdeněk Lukeš - Přátelé architekti – Bedřich Feuerstein a Josef Havlíček, s promítáním obrazové dokumentace.

Zdeněk Lukeš - Emil Králíček, tvůrce domu Diamant, s promítáním obrazové dokumentace.

Andrej Šumbera - Indie – pokladnice lidského umu, s promítáním obrazové dokumentace.

Vyprávění Ing. Romana Bělora a J. T. Kotalíka o jejich pobytu na EXPU v Aichi a návštěvě českého pavilónu, s promítáním obrazové dokumentace.

PhD. Otto Urban, „Munch 2005’’ k l00. výročí výstavy Edv. Muncha v pavilonu Pod Kinskou, ve spolupráci se Severskou společností, s promítáním obrazové dokumentace.


2004

2004

Zdeněk Lukeš - Jan Kotěra, s promítáním obrazové dokumentace.

Zdeněk Lukeš - Jan Kotěra a jeho žáci I., s promítáním obrazové dokumentace.

J.T. Kotalík - Dějiny památkové péče s otazníkem – I. část, s promítáním obrazové dokumentace.


2003

2003

Památkáři/architekti – společný zájem? – besedu s pozvanými odborníky moderoval předseda spolku J.T. Kotalík.

Roman Kreuzziger - Divadelní opony v Čechách a na Moravě v 19. - 21. století, spolu s besedou s Václavem Špale o práci jeho a jím řízeného týmu na rekonstrukci dobové opony pro divadlo v Pardubicích, s promítáním obrazové dokumentace.

Vladimír Preclík - Sochařská sympozia včera a dnes.

Drancování památek (nelegální vývoz, nejvíce ohrožené skupiny památek) - beseda s dr. Danou Vokolkovou a doc. Romanem Prahlem.


2002

2002

Pavel Halík - Řízené umění - k situaci české výtvarné kultury 50. let XX. století.

Petr Krajči - Max Urban a Praha, s promítáním diapozitivů.

SOS - Archiv architektury po povodni, beseda s pracovníky archivu a členy S.V.U. Mánes.

Petrem Krajči a Vlaďkou Valchařovou – o současnosti a budoucnosti archivu, který mj. spravuje pozůstalost mnohých členů našeho spolku.


2001

2001

Jaroslav Bárta - K fotografické publikaci „Letem českým světem 1898-1998” s diaprojekcí.

Společná návštěva výstavy Jana Kotěry v Obecním domě.

František Dvořák - O Václavu Špálovi.


2000

2000

Diskusní večer na téma „Pomníky a plastiky na veřejném prostranství”, výjezdní zasedání S.V.U. Mánes a jeho hostů v Kuksu.

Vzpomínkový večer k 100. výročí narození sochaře Vincence Makovského za účasti členů Makovského rodiny a některých z jeho žáků. Úvodní slovo Jiří T. Kotalík; Petr Kovář, O Ladislavu Žákovi, s obrazovým doprovodem.


1999

1999

Otakar Kuča, Krajinářská architektura XX. století.

Ladislav Kesner, K problematice výstav pořádaných Pražským hradem, jejich dramaturgii, způsobu financování i zájmu, kterému se realizované výstavy těší u odborné i laické veřejnosti.

Vít Vlnas, Tradice sběratelství, soudobé sběratelství a problematika restitucí v Čechách.

Zdeněk Vávra, 100. výročí narození Josefa Havlíčka, provázeno diaprojekcí.

Vladimír Preclík , O setkání s tzv. „smírčími kameny”. Z autorovy knížky přečetl výňatek Josef Vinklář.


1998

1998

Otakara Kuča, Malířství a geneze evropské parkové krajiny.

Společenský večer uspořádaný spolu s Hudební fakultou AMU v prostorách Lichtenštejnského paláce byl uveden koncertem Talichova komorního orchestru. Po koncertu se uskutečnilo přátelské setkání s malým pohoštěním v klubu hudební fakulty. V rámci večera vzpomněl dr. Jiří Pilka činnost hudební skupiny S.V.U. Mánes.

Společenský večer k 100. výročí narození sochaře Jana Laudy, ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze a RNDr. Janem Laudou. Úvodní slovo přednesl Jiří T. Kotalík.

Mgr. Filip Suchomel, Plocha určená k dekoru, (japonské umělecké řemeslo) s promítáním diapozitivů.

Jaroslav Šafer, vlastní tvorba z posledních let – projekty a realizace pro českého stavebníka či cizího investora a reminiscence na téměř desetiletý pobyt a práci v Austrálii - s doprovodem obrazové dokumentace.

PhDr. Hana Seifertová, Holandské umění 17. století v kontextu soudobé holandské společnosti.

Setkání u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Fragnera s přednáškou Zdeňka Lukeše.

PhDr. Tomáš Vlček, Jakub Schikaneder.


1997

1997

Povídání o Japonsku s prof. Malinou.

Antonín Hartmann, Česká skleněná plastika – René Roubíček ; promítání filmu Pavla Kouteckého „Dialog“ (připravila Umělecká beseda).

Společenský večer uspořádaný ve spolupráci se Společenským výborem Umělecké besedy a Českého Pen Klubu.

Mgr. Filip Suchomel, Japonsko v minulosti a současnosti.

Miloslav Chlupáč, Vzpomínka na zemřelého člena UB, sochaře Zdeňka Palcra (připravila Umělecká beseda).

Petr Krajči, Svět Otto Rothmayera.


1996

1996

Nové expozice umění XX. století ve Veletržním paláci ( společná návštěva členů S.V.U. Mánes a Umělecké besedy ) a následná diskuse; Jindřich Bořecký, O programu S.V.U. Mánes.

Roman Prahl, Antonín Chitussi.

Večer věnovaný tvorbě Jana Švankmajera s promítáním filmu „Do pivnice“ a ukázky z nového filmu „Otroci slasti“.

Václav Fiala, Vzpomínky na zážitky z cesty po Indii (s promítáním vlastních diapozitivů).

Petr Krajči, Podíl Josipa Plečnika na úpravách Lánského zámku pro potřeby T.G. Masaryka.


1995

1995

Prof. PhDr. Jiří Kotalík, Výtvarná kultura Československa v období let 1918-1934 – (Masarykova republika), I. část.

Prof. PhDr. Jiří Kotalík, Výtvarná kultura Československa v období let 1935-1938 (Edvard Beneš), II. část.

Petr Pavlík, O postmodernismu a pluralitě, dílo Zbygneva Rybczinského, vč. promítání videoklipů; postmodernismu a pluralitě v hudbě se věnoval Jan Klusák (ve spolupráci s Uměleckou besedou).

Literatura a výtvarné umění - ve spolupráci s Uměleckou besedou.

Jiří T. Kotalík, Architekti a výtvarníci v S.V.U. Mánes.

Zdeněk Lukeš, Architektura a výtvarné umění.


1994

1994

S.V.U. Mánes ve spolupráci s Kruhem nezávislé inteligence a Společností pro trvale udržitelný život ¬ sympozium věnované otázce hodnot v dnešní společnosti.

„O nezbytnosti kontinuity v životě a umění“ za účasti Umělecké besedy v rozpravě vystoupili prof. I. Hurník, J. Klusák, E. Petrová, M. Horyna, P. Pavlík, J. Ryzec a V. Vlnas).

Večer hudby Emila Viklického a veršů Evy Petrové, u příležitosi výstavy Vladimíra Jarcovjáka.

Společenský večer s tombolou ve spolkové budově Mánes, 9. prosince.


1993

1993

Společenský večer s tombolou ve spolkové budově Mánes, 9. prosince.


1992

1992

Prof. PhDr. Jiří Kotalík, Historie S.V.U. Mánes.

Jindřich Bořecký, Civilizace a kultura.

Zdeněk Lukeš, Josip Plečnik a Pražský hrad.

Společenský večer s tombolou ve spolkové budově Mánes, 4. prosince.


1991

1991

Společenský večer ve spolkové budově Mánes, 8. listopadu.