Brožík Václav

1851-1901
Pocházel z nejchudších poměrů. Učil se litografem a v porcelánce. Od roku 1868 studoval na Akademii výtvarných umění (AVU) v Praze, Drážďanech  Mnichově. V roce 1879 podnikl studijní cestu do Nizozemí, kde studoval staré vlámské a holandské malíře.
Messalina, Svatební průvod královny Kunhuty, Svatební průvod královny Dagmary

Brož Josef

1904-1980
Studoval na uměleckoprůmyslové škole v Praze u figuralisty Arnošta Hofbauera (1927–1934) a poté rok v Paříži u Františka Kupky. V době studií založil „Valašský Barbizon“ s Hofbauerovými žáky v Malé Lhotě.
Silnice ,Zimní slunce, Máchovo jezero, Strom

Brömse Augustin

1873-1925
Vystudoval Akademii výtvarných umění v Berlíně, poté se v roce 1906 přestěhoval do Prahy. Jeho výtvarná tvorba je ovlivněna symbolismem, expresionismem a secesí. Spolu s Emilem Orlíkem a Richardem Teschnerem byl členem „Svazu německých umělců v Čechách“.
Ukřižování, Vize

Boštík Václav

1913-2005
Roku 1937 nastoupil na Akademii a stal se žákem prof. Willi Novaka. Od roku 1942 byl členem Umělecké besedy. V roce 1960 se stal jedním se zakládajících členů skupiny UB 12, která výrazně poznamenala vývoj československého umění v 60. letech.
Kompozice ve žluté, Kruh, Mlhoviny

Boháček Karel

1886 - 1928
Studoval keramickou školu v Bechyni a AVU v Praze. Byl členem Umělecké Besedy a podobně jako jeho přítel V. Rabas se snažil prostředky poučenými na světovém umění (Cézanne) vystihnout podstatné rysy domací krajiny. Figurální stafáže v jeho monumentálních krajinách byly ovlivněny příkladem J. Preislera. Obasáhlá byla jeho spolupráce jako tvůrce opon a kulis - scénografické výpravy s ochotnickými spolky.
Chalupy, Bouře v horách, Pozdim ráno, Zima

Boettinger Hugo

1880-1934
Od roku 1895 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesorů Felixe Jeneweina a Emanuela Krescence Lišky. V roce 1898 přešel na Akademii, kde pokračoval ve studiu u profesora Maxmiliána Pirnera. Při studiích se spřátelil s malířem T. F. Šimonem. V letech 1903-1906 cestoval po Anglii, Francii, Belgii a Nizozemsku. Po návratu do vlasti žil v Praze, kde působil na Akademii výtvarných umění a stal se členem spolků Mánes, Hollar a členem České akademie věd a umění.
Příchod jara (Jaro), Dívky na pláži, Plavovlasá dívka (Mládí), Autoportrét s paní, Na kládách

Barvitius Viktor

1834-1902
V letech 1849 - 1855 studoval pražskou Akademii v ateliéru Christiana Rubena a Eduarda Engertha. Jeho absolventským dílem byl obraz Bitva u Kresčaku. V letech 1855-58 pobýval v Paříži, kde studoval na Akademii Colarosi u profesora Thomase Coutura. Roku 1860 se vrátil do Čech, dále se věnoval žánrovým obrazům. Jeho starším bratrem byl architekt Antonín Viktor Barvitius.
Břetislav a Jitka, Čtvrtek ve Stromovce, Slavnost ve Hvězdě, Place de la Concorde v Paříži, Plavení koní

Bartovský Václav

1903-1961
Patřil k umělcům – solitérům, kteří dokázali jít celý život svou vlastní cestou. Jeho obrazy vyznívají stejným dojmem, jako byl on sám: jsou tiché, zdrženlivé, nechtějí šokovat okázalými gesty, dramatickými nadsázkami a podbízet se efektním výrazem.
Pohled do zahrady, Nábřeží, Muž u okna

 

Balzer Antonín

1771-1807
Malíř a rytec. Patří k autorům počátku volné krajinomalby. Žil intenzivně, poměrně krátce a skonal nečekaně.
Der sogenannte Zucker Hut in Adersbach, Der Eingang in den grossen Wasser Fall in Adersbach, Die Mühle am Schaafsbachfalle im Thale Hintersee