Šíma Josef

1891–1971
Malíř, ilustrátor a překladatel. Roku 1921 se trvale usadil v Paříži, byl členem Děvětsilu, roku 1928 spoluzakládal pařížskou skupinu Vysoká hra (Grand Jeu). Umělcova ilustrační tvorba, v níž se soustředil hlavně na poezii. Provedl rovněž několik scénických návrhů. Řadí vedle Toyen a J. Štyrského k nejvýznamnějším moderním malířům přinejmenším evropského významu.
vitráže pro kostel sv. Jakuba v Remeši, ilustrace knih Louis Delluc, Lidé z baru, 1925; J. Durych, Panenky, 1927

Stephan Leopold

1826–1890
Studoval na pražské Akademii v ateliérech Christiana Rubena a Maxe Haushofera, malířské vzdělání si doplnil v padesátých letech v krajinářské škole Andrease Achenbacha v Dusseldorfu. Roku 1864 pobýval v Mnichově, v roce 1889 v Tyrolích. Trvale žil v Praze, kde soukromě vyučoval krajinomalbě.
Krajina labská, Jezero Garda, Ze Šumavy, Letní krajina, Krajina moravská, Krajina v Pohoří, V neděli z rána

Slavíček Jan

1900–1970
Bratr režiséra a střihače Jiřího Slavíčka, pokračovatel malířského rodu Slavíčků. Od roku 1922 byl členem SVU Mánes. Podnikl řadu studijních cest do Francie (včetně Korsiky), Itálie, Španělska, Anglie, Řecka, SSSR a Jugoslávie. V raném období se vyrovnal s podněty francouzského fauvismu, ale brzy si našel vlastní malířský výraz, založený na smyslovém realismu.
Zátiší – jablka, Zatiší na balkoně, Plachetnice u moře, Zimní krajina s kopcem, Kytice, Z Hradčan v zimě

Sklenář Zdeněk

1910–1986
Roku 1943 vstoupil do Spolku výtvarných umělců Mánes a v letech 1945–1950 byl asistentem na UMPRUM, kde byl pak v roce 1968 jmenován profesorem. Jako grafik byl ovlivněn Janem Zrzavým a Amedeo Modiglianim, později zejména surrealismem, na jeho tvorbu měla velký vliv jeho cesta do Číny v  roce 1955 a seznámení s čínskou kaligrafií.
Baletka, Herečka, Akt, Park v noci, Ladožské jezero, Válka

Sedláček Vojtěch

1892–1973
Významný český malíř zejména krajiny východních Čech. Účastnil se mnoha výstav v Československu i v cizině. Za svého plodného života se dočkal mnoha uznání, z nichž nejvýznamnější bylo jmenování laureátem státní ceny v roce 1954 a národním umělcem v roce 1959, v roce 1962 se stal nositelem Řádu republiky.
Cestou domů, Cesta z pole, Myslivec, Chladné jitro, Orání, Pozdní léto

Rolín Viktor

1887–1942
Malíř a grafik v Praze. Studoval na akademiích umění v Petrohradě a Mnichově u prof. Sambergera. Za 1. sv. války byl jako voják v Rusku. Maloval zátiší, podobizny a krajiny.
Před bouřkou, Pohled na Chrám sv. Víta, Krajina před bouří

Radimský Václav

1847–1946
Významný představitel českého a francouzského impresionizmu přelomu 19. a první poloviny 20. století. Vystavoval na pařížských Salonech v roce 1900 na Světové výstavě v Paříži. Udržoval styky se svojí vlastí a účastnil se výstav Krasoumné jednoty. Osmdesáti osmi obrazy vystavenými u Topiče v roce 1899 seznámil českou veřejnost s novým umělecko-výtvarným směrem impresionizmem.
Potok v Giverny, Sníh na břehu Seiny (Zima na Seině, Zima v Normandii), Kapradiny, Rybník s lekníny, Zrcadlení

Rada Vlastimil

1895–1962
Grafik, malíř a ilustrátor. V letech 1912–1919 studoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Maxe Švabinského, Jana Preislera a Jana Štursy. Byl členem a teoretikem Umělecké besedy a hlavním představitelem jejího venkovského křídla. Navazoval na tradiční českou krajinomalbu.
Pohřeb, Krajina s potokem, Únětická skála, Poutník, Lopota, Turské pole

Rabas Václav

1885–1954
Český malíř, který mezi prvními získal titul národního umělce. Byl členem Umělecké besedy, Spolku Mánes, spoluzakladatelem Sdružení českých umělců a grafiků Hollar a patřil mezi tzv. pátečníky. V roce 1909 vstoupil do Umělecké besedy. Dva roky (1918–1920) byl v té době členem Spolku Mánes.
Vzpomínka na maminku, Večerní píseň, Včelařské zátiší, Krajina v červenci, Pole a oblaka

Prucha Jindřich

1886–1914
Malíř, krajinář i pozoruhodný portrétista, významný kolorista, představitel fauvismu, impresionismu a expresionismu. Jeho obrazy stojí na intenzívním vnitřním prožitku umělce, opakovaným hledáním a novými začátky se jeví jeho tvorba i v krátkém období vzniku poměrně různorodá. Podstatná část jeho tvorby se váže k pobytu v Železných horách.
Jaro v Železných horách, Lichnici v máji, Suchý den, Ptáčnice, Bukový háj, Kozí hřbety, Opukový lom, Žně, Po žních