JAN KUTÁLEK - KERAMIKA

Výstava pořádaná ke 100. výročí narození českého výtvarníka, sochaře - keramika známého svou originální keramickou figurální i reliéfní tvorbu inspirovanou především českým bájeslovím a pohádkami.

Výstava Jan Kutálek - Keramika potrvá od 10.11.2017 do 25.1.2018.

Vstupné

Plné           70,- Kč

Snížené     50,- Kč

Rodinné   200,- Kč

 

Kategorie Snížené vstupné: mládež od 6 do 16 let; studenti středních a vysokých škol v denním studiu do 26 let; senioři starší 65 let. Slevy jsou poskytovány po předložení platného průkazu nebo dokladu o denním studiu.

Kategorie Rodinné vstupné: 1 až 2 děti do 16 let a max. 2 dospělé osoby.

 

Web - Jan Kutálek

Wikipedie - Jan Kutálek