Josef Mánes: Dílo a jeho doba

Srdečně Vás zveme na výstavu Josef Mánes: Dílo a jeho doba, kterou společně připravili Nadace pojišťovny Kooperativa a  S. V. U. Mánes, jakožto hold Josefu Mánesovi k letošnímu 200. výročí jeho narození.

Výstava se koná od 3. října do 30. prosince 2020 v Galerii Kooperativy

 

Letošní dvousté výročí narození Josefa Mánesa (1820—1871) připomíná Nadace pojišťovny Kooperativa ve spolupráci se Spolkem výtvarných umělců Mánes výstavou výtvarných děl nejen samotného jubilanta, ale i jeho slavných i méně známých současníků. Význam Mánesův spočíval ve výjimečném zvládnutí mnoha výtvarných forem v mistrovské úrovni i univerzalitě, kterou ocenila až následná generace kolem roku 1900, zejména Miloš Jiránek. Letošní dvousté výročí narození Josefa Mánesa (1820—1871) připomíná Nadace pojišťovny Kooperativa ve spolupráci se Spolkem výtvarných umělců Mánes výstavou výtvarných děl nejen samotného jubilanta, ale i jeho slavných i méně známých současníků. Význam Mánesův spočíval ve výjimečném zvládnutí mnoha výtvarných forem v mistrovské úrovni i univerzalitě, kterou ocenila až následná generace kolem roku 1900, zejména Miloš Jiránek. Josef Mánes dokázal vytvořit mohutné dílo, které nemá v historii našeho výtvarného umění obdoby. Žádný umělec před, ani po Mánesovi nebyl tak univerzální, komplexní, tak široce rozkročen mezi mnoha obory. Hloubka jeho výtvarného záběru je dodnes nedosažitelná. Řada Mánesových portrétů dosahuje nejvyšší umělecké kvality. Některé podobizny svou virtuozitou můžeme srovnávat s těmi nejlepšími v celé historii evropského portrétu, to platí i u jeho fenomenálních krajin. Při svých cestách na venkov vytvořil stovky folklorních studií. Poznatky a zkušenost později uplatnil při práci na Rukopisech, Orloji, ilustracích národních písní. Součástí pokladu, který nám Mánes zanechal, jsou také studie zdobných iniciál a dekorů, emblémů, slavnostních tisků a diplomů. V Mánesově odkazu v pomyslném středu stojí lunety Staroměstského orloje, návrhy výzdoby dveří kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně. Ale skutečným srdcem jsou ilustrace k národním písním a Rukopisu Královédvorskému. Zvláštní a nesmírně cennou částí díla tvoří výpravné spolkové prapory a stejnokroje Sokola. Cykly Přemyslovský, Musica a Život na panském sídle jen potvrzuj krásu Mánesova odkazu.Výstava soustřeďuje přes 90 olejomaleb a víc jak 60 kreseb od Josefa Mánesa i členů jeho rodiny. Tak může divák shlédnout jak krajiny otce Antonína, tak portréty strýce Václava nebo žánry bratra Quida. Specifickou úlohu jakési strážkyně Josefa Mánesa i jeho osudu sehrála jeho starší sestra Amálie, jejíž práce mívaly nejednou velmi vysokou souměřitelnou výtvarnou úroveň. Podstatnou část vystavených manesian tvoří artefakty ze sbírek Pražského hradu, z kolekcí regionálních galerií a významných soukromých sbírek a samozřejmě díla zastoupená ve sbírce pojišťovny Kooperativa.

Velmi rádi bychom Vás, příznivce našeho spolku, pozvali na výstavu a doufáme, že Vás potěší i v této pro kulturu nepříznivé době.

K výstavě vychází publikace Josef Mánes: Dílo a jeho doba v obrazech, která bude v prodeji na e-shopu od 15. 10. 2020.

 

Informace o výstavě:

Výstava se koná v Galerii Kooperativy

OTEVÍRACÍ DOBA:

ÚT - PÁ: 14 - 18 hodin
SO - NE: 10 - 18 hodin

Vstup na výstavu je zdarma

 

Při návštěvě výstavy prosím respektujte nařízení stanovená s ohledem na situaci s COVID-19

 

Aktuální informace naleznete na oficiálním webu galerie.