Ladislav Janouch

Katalog k výstavě předního českého sochaře Ladislava Janoucha představuje čtenářům průřez jeho celoživotní tvorbou. Sochy, kresby, náčrty nesou zřetelný rukopis autora a velmi dobře prezentují obraz českého sochařství uplynulých padesáti let.Výstava předního českého sochaře Ladislava Janoucha představuje návštěvníkům Galerie Kooperativy průřez jeho celoživotní tvorbou. Sochy, kresby, náčrty nesou zřetelný rukopis autora a velmi dobře prezentují obraz českého sochařství uplynulých padesáti let.Ladislav Janouch (*14. 6. 1944 Praha) je český sochař. V letech 1959–1963 vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou Bechyně a po vojně pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění v Praze (1967–1973). V roce 1980 byl na stáži na Academia di Belle Arti Perugia. Žije a pracuje v Praze. Ladislav Janouch patří ke generaci, co tvoří ještě v duchu evropské sochařské tradice, tak jak se zrodila ve starověku okolo středozemního moře a jak se přes nejrůznější formální proměny víceméně dochovala až do současnosti. Od svých učitelů převzal nejen řemeslné postupy ale hlavně poučení z historie klasického i avantgardního sochařství první poloviny dvacátého století. To jako každý tvůrčí umělec využil k hledání své vlastní cesty. Ladislav Janouch až na výjimky neopustil inspiraci lidskou figurou. I přes nejrůznější stupně stylizace formy lidského těla tlumočí navýsost humanistické obsahy, radost ze sportovního výkonu, vztah matky k dítěti, zamyšlení nad tváří portrétovaného, antikou inspirovanou symboliku člověka, či věčné okouzlení tvary ženského těla.  Hybný rytmus – pohyb, to jsou hlavní výrazové prostředky, charakterizující jeho tvorbu. Dřevo, kámen a na druhé straně litý kov – dvě polohy sochařské práce navzájem se prokládající a doplňující v lyrickém i dynamickém expresivním pojetí, jsou materiální a výrazovou základnou jeho tvorby. Plně využívá zvoleného materiálu a počítá s jeho vlastnostmi, ze kterých vychází.Jeho kamenné sochy řešené ve velkých objemech pracují s kontrastem konkávních a konvexních tvarů, struktur i linií, neztrácejí vztah k realitě a jsou schopné navodit širokou škálu asociací. Otevřený objem dřevěných skulptur a rozložení pohybu do celé kompozice díla, působící živočišným teplem a měkkostí pulzující hmoty, je v protiváze kamenných skulptur uzavřených do organického celku. V bronzových plastikách se skrývá půvab prvního letmého dojmu, instinktu, bezprostředního zachycení krásy lidského těla. Uvidíte zde Janouchovu tvorbou včetně raných prací, které byly základem jeho budoucího směřování. Poprvé reprodukujeme také kresby a skici, spíše jakési záznamy, které dovolují nahlédnout do zdrojů tvůrčího procesu. Fotografie velkých veřejných realizací jenom dokreslují rozsah jeho tvorby. Výstava i katalog jsou uspořádány do osmi kapitol sochařovy tvorby. V první části se seznamujeme s pracemi z let 1965–1976, druhá část představuje díla z let 1977–1900, třetí zahrnuje roky 1991–2022, ve čtvrté části jsou portréty, v páté návrhy do interiérů, v šesté návrhy do architektury, v sedmé kresby a osmé kapitole poprvé veřejně prezentujeme náčrty a skici, které jsou důležité pro autorovu tvorbu.

Rok: 2023

Rozsah: 176 stran

Náklad: 200 ks

ISBN: 978-80-907935-3-8

  • Cena: 440
  • Bez DPH: 0
  • DPH 10%: 0

Objednat:

Ks:

Více z této kategorie: « Janda Mařákovci »