pondělí, 27 únor 2023 11:54

Ladislav Janouch

Napsal(a)  ...
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Ladislav Janouch

 

Spolek výtvarných umělců Mánes a Galerie Kooperativy společně připravily výstavu Ladislav Janouch.
Výstava předního českého sochaře Ladislava Janoucha představuje návštěvníkům Galerie Kooperativy průřez jeho celoživotní tvorbou. Sochy, kresby, náčrty nesou zřetelný rukopis autora a velmi dobře prezentují obraz českého sochařství uplynulých padesáti let.
Expozice potrvá od 2. 3. do 16. 7. 2023.

Výstava představuje Janouchovu tvorbou včetně raných prací, které byly základem jeho budoucího směřování. Poprvé vystavujeme také kresby a skici, spíše jakési záznamy, které dovolují nahlédnout do zdrojů tvůrčího procesu. Fotografie velkých veřejných realizací jenom dokreslují rozsah jeho tvorby. Výstava i katalog jsou uspořádány do osmi kapitol sochařovy tvorby. V první části se seznamujeme s pracemi z let 1965 – 1976, druhá část představuje díla z let 1977 – 1990, třetí zahrnuje roky 1991 – 2022, ve čtvrté části jsou portréty, v páté návrhy do interiérů, v šesté návrhy do architektury, v sedmé kresby a osmé kapitole poprvé veřejně prezentujeme náčrty a skici, které jsou důležité pro autorovu tvorbu.

 

Ladislav Janouch (* 14. června 1944 Praha) je český sochař. V letech 1959–1963 vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou Bechyně a po vojně pokračoval ve studiu na Akademii výtvarných umění v Praze (1967–1973). V roce 1980 byl na stáži na Academia di Belle Arti Perugia. Žije a pracuje v Praze.

Ladislav Janouch patří ke generaci, co tvoří ještě v duchu evropské sochařské tradice, tak jak se zrodila ve starověku okolo středozemního moře a jak se přes nejrůznější formální proměny víceméně dochovala až do současnosti. Od svých učitelů převzal nejen řemeslné postupy ale hlavně poučení z historie klasického i avantgardního sochařství první poloviny dvacátého století. To jako každý tvůrčí umělec využil k hledání své vlastní cesty.

Ladislav Janouch až na výjimky neopustil inspiraci lidskou figurou. I přes nejrůznější stupně stylizace formy lidského těla tlumočí navýsost humanistické obsahy, radost ze sportovního výkonu, vztah matky k dítěti, zamyšlení nad tváří portrétovaného, antikou inspirovanou symboliku člověka, či věčné okouzlení tvary ženského těla. 

Hybný rytmus - pohyb, to jsou hlavní výrazové prostředky, charakterizující jeho tvorbu. Dřevo, kámen a na druhé straně litý kov – dvě polohy sochařské práce navzájem se prokládající a doplňující v lyrickém i dynamickém expresivním pojetí, jsou materiální a výrazovou základnou jeho tvorby. Plně využívá zvoleného materiálu a počítá s jeho vlastnostmi, ze kterých vychází.

Jeho kamenné sochy řešené ve velkých objemech pracují s kontrastem konkávních a konvexních tvarů, struktur i linií, neztrácejí vztah k realitě a jsou schopné navodit širokou škálu asociací. Otevřený objem dřevěných skulptur a rozložení pohybu do celé kompozice díla, působící živočišným teplem a měkkostí pulzující hmoty, je v protiváze kamenných skulptur uzavřených do organického celku. V bronzových plastikách se skrývá půvab prvního letmého dojmu, instinktu, bezprostředního zachycení krásy lidského těla.

 

janouch plakat A4

Číst 286 krát Naposledy změněno čtvrtek, 14 září 2023 14:01