Švabinský Max

1873–1962
Malíř a rytec. Profesor a rektor C. K. Akademie umění v Praze, rytíř Řádu čestné legie.
Chudý kraj, Žnečka, Splynutí duší, Kulatý portrét, U stavu, Kamélie

Lada Josef

1887–1957
Malíř, ilustrátor, jevištní výtvarník, karikaturista, scénograf a spisovatel.
Česká krajina, Zimní krajina, Vodník, Český betlém, Rvačka v hospodě, Jaro s dětmi

Čapek Josef

1887–1945
Malíř, spisovatel, fotograf, grafik a knižní ilustrátor.
Mrak, Letadlo, Těžko, Touha, Zasněžená ves, Mrak, Piják, Ženský akt, Špatné svědomí

Slavíček Antonín

1870–1910
Malíř, vycházel z náladového realismu, později přešel k impresionismu. Zachycoval přírodu pomocí barevných skvrn.
Ve Veltruském parku, Slunce v lese, Horská cesta, Hutě, Železárny na Kladně

Aleš Mikoláš

1852–1913
Malíř, kreslíř, dekoratér a ilustrátor, přední osobnost „Generace Národního divadla“.
Jan Žižka, Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem, fasády domů v Nerudově ul. č. 2, 4, 6, 8 a 10

Mařák Julius Eduard

1832–1899
Krajinář, kreslíř a grafik. Profesor na pražské akademii v ateliéru krajinomalby. Jeho žáky byli například Antonín Slavíček a Alois Kalvoda.
výzdoba Národního divadla a Národního muzea, obrazy Návrat z pastviny, Ranní píseň, Lesní zátiší

Mánes Josef

1820–1871
Syn Antonína Mánese. Představitel českého romantismu.
kalendářní deska na Staroměstském orloji, Josefína, Řípský kraj, Poslední okamžiky Lukáše z Leydenu

Mánes Antonín

1784–1843
Český malíř, kreslíř a ilustrátor. Otec Josefa Mánese a bratr Václava Mánese.
Pohled na Pražský hrad z východní strany, Krajina s oráčem, Hrad Okoř

K výstavě jsme pro Vás připravili edukační program spolu se třemi variantami pracovních listů. Vzdělávací program se zaměřuje svým obsahem na tři stupně vzdělávání, a to částečně na 1. stupeň ZŠ (od 3. po 5. třídy), na celý 2. stupeň ZŠ a 3. stupeň (gymnázia a SŠ).

Program je koncipován v návaznosti na Rámcový vzdělávací program a nabízí rovněž možnosti uplatnění v rámci následné výuky výtvarné výchovy ve školách. Zaměřuje se na obsáhlé téma krajinomalby a didaktické zpracování jejích obsahů. Vhodnou formou zprostředkovává informace a poznání tohoto pojmu a fenoménu.

Tisícileté dějiny výtvarného umění provází několik výjimečných období, v nichž se, až entuziasticky, projevila svobodná tvůrčí vášeň. Patří k nim také 2. polovina 19. století, kdy se zažitá forma akademického malování počala rozlamovat vlivem impresionismu.

Výstava Světlo v obraze potrvá od 6.10.2017 do 7.1.2018 v prostorách Jízdárny Pražského hradu.