Mánes Antonín

1784–1843
Český malíř, kreslíř a ilustrátor. Otec Josefa Mánese a bratr Václava Mánese.
Pohled na Pražský hrad z východní strany, Krajina s oráčem, Hrad Okoř

K výstavě jsme pro Vás připravili edukační program spolu se třemi variantami pracovních listů. Vzdělávací program se zaměřuje svým obsahem na tři stupně vzdělávání, a to částečně na 1. stupeň ZŠ (od 3. po 5. třídy), na celý 2. stupeň ZŠ a 3. stupeň (gymnázia a SŠ).

Program je koncipován v návaznosti na Rámcový vzdělávací program a nabízí rovněž možnosti uplatnění v rámci následné výuky výtvarné výchovy ve školách. Zaměřuje se na obsáhlé téma krajinomalby a didaktické zpracování jejích obsahů. Vhodnou formou zprostředkovává informace a poznání tohoto pojmu a fenoménu.

Tisícileté dějiny výtvarného umění provází několik výjimečných období, v nichž se, až entuziasticky, projevila svobodná tvůrčí vášeň. Patří k nim také 2. polovina 19. století, kdy se zažitá forma akademického malování počala rozlamovat vlivem impresionismu.

Výstava Světlo v obraze potrvá od 6.10.2017 do 7.1.2018 v prostorách Jízdárny Pražského hradu.

Spolek výtvarných umělců Mánes se stal iniciátorem a spolupořadatelem výstavy MÁ VLAST – POCTA ČESKÉ KRAJINOMALBĚ, která bude probíhat v Jízdárně Pražského hradu v září až listopadu tohoto roku. Dovolte mi na úvod napsat pár slov.

Spolek výtvarných umělců Mánes vznikl v roce 1887 a existuje dodnes. Členy spolku byli od samého počátku ti nejlepší výtvarní umělci své doby. Vždyť prvním starostou se stal Mikoláš Aleš a spolek se hned při vzniku přihlásil k odkazu Josefa Mánesa.

Žufan Bořivoj

1904–1942
Malíř, sochař a pedagog. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes). Působil v Praze, Itálii, Francii, na Kostarice, ve Vlašimi, Písku, Berlíně, Drážďanech, na Slovensku, v Domažlicích a v Kladnu.
Krajina z Polabí, Letní krajina, rameno řeky

Zrzavý Jan

1890–1977
Učil se soukromě malovat u K. Reisnera, V. Županského a Františka Ženíška. Od roku 1907 studoval několik roků na UMPRUM. Byl ale vyloučen, dále byl samouk. V roce 1924 navštívil Francii (Paříž, Bretaň). V letech 1913–1917 a 1919–1923 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes.
scénická výprava pro Národní divadlo v Praze (Mozart: Idomeneus, král krétský), Za vsí

Zívr Ladislav

1909–1980
Významný český sochař 20. století, vyučil hrnčířem a práce s hlínou zůstala jeho preferovaným materiálem, používal však i netradiční techniky jako asambláž nebo muláž (spojení přírodních materiálů se sádrou). Jeho tvorba byla ovlivněna především kubismem a surrealismem. Jeho tvorba 60. let se navíc vyznačuje organickými tvary, vegetabilními motivy a symbolickým podtextem.
Muž s přístrojem, Tři postavy, Muž s mikroskopem, Fotoreportér

Zahel Adolf A.

1888–1958
Malíř-krajinář v Bubenči. Procestoval Německo, Holandsko, Belgii, Rusko, Krym. V roce 1913 přišel do Paříže a roku 1914 pobyl v Adrii. Studoval v letech: 1907–1910 Uměleckoprůmyslová škola, Praha, 1910–1913 Akademie výtvarných umění, Praha, u prof. Ottenfeld Rudolf Otto von, 1910–1913 Akademie výtvarných umění, Praha, prof. Švabinský Max, 1917–1918 soukromé studium u prof. Maxe Švabinského.
Púlakt s vějířem, Léto, Krajina u Szegedina

Waldhauser Antonín

1835–1914
Vedle malby krajin se zabýval i historickými náměty. V průběhu let 1877–1878 navštívil Mnichov a Francii, cestoval i do Ruska. Procházel českou krajinou a vyhledával její prosté motivy a nálady, které nejraději zachycoval přímo v plenéru na drobných, až miniaturních formátech, často na prkénkách z doutníkových krabic.
Černé skály v Trouville, Výlov rybníka rožmberského, Zimní podvečer, V zimě

Wachsmann Alois

1898–1942
Malíř, scénograf a architekt. Jeho prastrýcem byl malíř Bedřich Wachsmann, strýcem literární kritik a překladatel Arnošt Procházka a bratrancem Jiří Voskovec. Byl pod silným vlivem francouzského kubismu, později se jeho obrazy blížily surrealismu, ovšem s velmi osobitými poetickými náladami. Ke konci života maloval téměř realistické obrazy s náboženskými tématy, opět s charakteristickou poezií.
Život a smrt, Myjící se Oidipus, Hlava Ludvíka XVI