Macoun Gustav

1892–1934
Jeho hlavním působištěm byl Český ráj, Kameničky, Českomoravská vysočina. Byl impressionistou a oddaným následovníkem A. Slavíčka. Jeho dílo je neobvykle početné, nestejných kvalit, v jehož souhrnu lze nalézt vzácně krásná díla. Maloval zejména podzimní a zimní melancholické krajiny. Zvláště se mu dařila malba stromů a kombinace zasněžených ploch se hrou oblaků.
Kaple u sv. Martina, Černá věž na Hradčanech, Krajina za noci, Trosky, Severák, Zimní cestou

Liesler Josef

1912–2005
Malíř, grafik a ilustrátor. Absolvoval ČVUT – VŠ architektury a pozemního stavitelství, obor kreslení (prof. C. Bouda, O. Blažíček, J. Sejpka) – Praha 1938. Působil jako: 1938–1941 člen skupiny Sedm v říjnu, 1942–1948 SVU Mánes.
De mortus bene Salvatore, Fuga pro krásku, Mohla by to být mohyla, To je kalich hořkosti ty šašku

Liebscher Karel

1851–1906
Malíř-krajinář a ilustrátor. Za pobytu v lázních Graefenberg, Tábor a Letiny studoval přírodu a začal se naplno věnovat krajinomalbě. První ilustrace uveřejnil v roce 1879. Roku 1883 studoval na vídeňské malířské akademii. Tématem jeho prací byly významné české památky. Jeho talentu využil i Jan Otto, jehož vydavatelství uveřejňovalo řadu jeho ilustrací v časopisech (např. Zlatá Praha) i výpravných publikacích.
Na Vltavě u Moráně, Krajina, Podzimní nálada na rybníce, Pohled na hrad, Podzimní krajina

Lexa Rudolf

1915–2003
Absolvoval atelier Otakara Nejedlého. V začátcích své tvorby se věnoval i figurální malbě, ale později se stává výhradně krajinářem. Jedná se o jednoho z posledních českých impresionistů.
Zimní Praha, Starý Štefánikův most, Zasněžená krajina, V polích

Lebeda Otakar

1877–1901
Spolu s Antonínem Slavíčkem a Františkem Kavánem nejvýznamnější český krajinář. Zpočátku byly jeho obrazy silně ovlivněny realismem. Po roce 1898 se u něho projevuje silný vliv impresionistů. V poslední fázi své kariéry se začal orientovat na figurální malbu, sem patří i jeho poslední dílo Zabitý bleskem, velkoformátové plátno, které nikdy nedokončil a v kterém byly rozpoznány prvky přicházejícího expresionismu.
Z bechyňské obory – Srnky, Z Krkonoš – Cesta, Bretagne, Krajina, Zabitý bleskem

Langer Karel

1878–1947
V letech 1897–1900 studoval na akademii v Praze u Julia Mařáka. Po absolvování akademie cestoval po Dalmácii a maloval v Dubrovníku. Toto období patří v jeho životě k nejlepším. Poté studoval v Římě u Beneše Knüpfera.
Les, Před rozkvětem, Z kraje tkalců, Barvy léta

Lacina Bohdan

1912–1971
Do umění vstoupil jako člen Levé fronty a vyrovnával se s vlivy svých vzorů jako Josefa Šímy, Salvátora Dalího a dalších surrealistů. Zásadní význam pro jeho rozvoj a další tvorbu mělo i seznámení se s Karlem Teigem a styk s uměleckou avantgardou. Prezentoval se i v zahraničí jako účastník expedice Art tchécoslovaque 1938–1946 v Paříži a v Bruselu.
Obraz-objekt, Žena-mince, Imaginární portrét básníka Georga Trakla

Kybal Antonín

1901–1971
Významný český textilní výtvarník a pedagog, zakladatel české školy tapisérie. Stal se vůdčí osobností a průkopníkem českého moderního textilního umění. Po druhé světové válce založil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze „Kybalovu textilní školu“, jejíž činnost zaměřil na tapisérie a koberce, stal se akademickým profesorem a vyučil dvě generace textilních výtvarníků.
Dívka v závoji, Poslední rašení, tapisérie, Rybičky

Kubin Alfred

1877–1959
Rakouský expresionistický grafik, ilustrátor a spisovatel narozený v Čechách. Vydal řadu alb reprodukcí kreseb a dále alba originálních litografií. Ilustroval množství knih.
ilustrace knih Edgar Allan Poe, Wilhelm Hauff, E. T. A. Hoffmann, Hans Christian Andersen, Jules Amédée Barbey d’Aurevilly, historický román Jaroslava Durycha z třicetileté války: Die Kartause von Walditz

Kuba Ludvík

1863–1956
Folklorista, spisovatel, malíř a přítel Lužických Srbů. V roce 1891 nastoupil na pražskou malířskou akademii u Maxe Pirnera. V roce 1893 odjel do Paříže, kde studoval malířství na soukromé Académie Julian. Dále studoval malířství, tentokrát v Mnichově, ve škole slovinského malíře Antona Ažbeho. Za svůj dlouhý život shromáždil bohatý obrazový materiál a téměř až do konce života pořádal také výstavy svých malířských děl.
V zeleném pokoji, Mezi růžemi, Nevěsta Mina Bobkova, Hyacint na tmavém pozadí, Autoportrét: Moje paleta