Hubáček Josef

1899–1931
Malíř, žák O. Nejedlého a V. Nechleby. Tvorbou navazuje na krajiny A. Slavíčka a na soudobé civilistní tendence, nejvýznamnější obrazy inspirované C. Corotem a P. Cézannem pocházejí z korsického období.
Most v krajině, Skály, Úvoz

Honsa Jan

1876–1937
Malíř a grafik, krajinář. Jeden z nejmladších malířů generace tzv. mařákovců; též člen pražského Mánesa a vídeňského Hagenbundujeho těsné spojení s půdou jej předurčovalo ke krajinomalbě, jejíž impresionistický impulz byl méně spojen s krásou přírody, jak ji chápali jeho městští spolužáci.
Krajina, Výhled do kraje, Rozkvetlá jabloň, U rybníka za vsí, Krajina s chalupami

Holý Miloslav

1897–1974
Spolu s Karlem Holanem, Pravoslavem Kotíkem a sochařem Karlem Kotrbou vytvořil v roce 1925 skupinu Ho Ho Ko Ko, též nazývanou Sociální skupina.V letech 1927–1930 a 1939–1949 byl členem SVU Mánes. Dále byl členem Umělecké besedy a SČUG Hollar. V letech 1947–1958 byl profesorem a v letech 1950–1954 rektorem Akademie výtvarných umění.
Deštníky, Place Mazas v Paříži, Červené střechy v St. Cloud, Ležící akt, Zátiší se sklem, Rybářské loďky v Cagnes, Kolový parník

Holub Josef

1870–1957
Nejslavnější kralupský malíř a jeden z nejstarších Mařákových žáků zůstal jako snad opravdu jediný věren způsobu malby, jejž si osvojil především od Kavána. Své náměty nacházel v krajinách Povltaví na Podňpsku. Po roce 1900 se Holub věnuje profesionálně praxi fotografa.
Krajina údolí Vltavy, Partie z Povltaví, Na Vltavě u Nelahozevsi, V háji na Hrombabě, Mrazivé jitro, Z Hvězdy u Broumova

Holan Karel

1893–1953
Akademický malíř, krajinář, figuralista a malíř sociálních motivů. Vstupuje na pražskou akademii a stává se žákem profesorů Piknera a Krattnera. Malířské dílo Karla Holana je od počátku s převahou věnováno Praze.
Noční společnost, Utopená, Olšany, Radlice ve sněhu, Lom, Kamenný most, Vodárenská věž

Hofman Vlastislav

1884–1964
Od roku 1918 byl členem skupiny „Tvrdošíjní“, kterou dále tvořili malíři J. Čapek, V. Špála, J. Zrzavý, R. Kremlička a O. Marvánek. Za svůj život vytvořil přes 400 výprav, z toho přes 200 pro Národní divadlo v Praze, další pak pro Divadlo na Vinohradech a Státní divadlo v Brně. Ke svým scénám navrhoval i kostýmy a masky.
Matka s dítětem

Hoffmeister Adolf

1902–1973
Spisovatel, publicista, dramatik, malíř, karikaturista, překladatel, diplomat, právník a cestovatel. Od roku 1951 byl profesorem a v letech 1954–1956 byl rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Krajina s anděly, Max Ernst, Milenci, V kavárně

Hofbauer Arnošt

1869–1944
Malíř a grafik. Studoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a AVU. Jeho učiteli byli: Vojtěch Hynais, Maxmilián Pirner a František Ženíšek. Byl zakládajícím členem SVU Mánes, pracoval v redakci časopisu Volné směry. Vyučoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Je autorem známých secesních plakátů.
Dívka s leknínem, Horská krajina

Hejna Václav

1905–1985
Malíř krajin, figurálních obrazů, podobizen a zátiší. Studoval na Vysoké škole architektury na české technice v Praze. Účastnil se mnoha výstav v Topičově salonu v Praze.
Barva a bytí, Areál kláštera sv. Anežky, Most u Malé Chuchle

Havelka Roman

1877–1950
Akademický malíř-krajinář. Na stipendijních cestách poznal Itálii, Bosnu a Hercegovinu.Vystavoval i v zahraničí, např. ve Vídni, Londýně, Berlíně. Díky výborně zvládnuté kresbě patřil i k významným ilustrátorům, například se podílel na ilustrování díla Augusta Sedláčka Hrady a zámky české.
Lesní potok, Cesta pod hradem, Krajina, Krajina s řekou, Lesní zátiší