Sklenář Zdeněk

1910–1986
Roku 1943 vstoupil do Spolku výtvarných umělců Mánes a v letech 1945–1950 byl asistentem na UMPRUM, kde byl pak v roce 1968 jmenován profesorem. Jako grafik byl ovlivněn Janem Zrzavým a Amedeo Modiglianim, později zejména surrealismem, na jeho tvorbu měla velký vliv jeho cesta do Číny v  roce 1955 a seznámení s čínskou kaligrafií.
Baletka, Herečka, Akt, Park v noci, Ladožské jezero, Válka

Sedláček Vojtěch

1892–1973
Významný český malíř zejména krajiny východních Čech. Účastnil se mnoha výstav v Československu i v cizině. Za svého plodného života se dočkal mnoha uznání, z nichž nejvýznamnější bylo jmenování laureátem státní ceny v roce 1954 a národním umělcem v roce 1959, v roce 1962 se stal nositelem Řádu republiky.
Cestou domů, Cesta z pole, Myslivec, Chladné jitro, Orání, Pozdní léto

Rolín Viktor

1887–1942
Malíř a grafik v Praze. Studoval na akademiích umění v Petrohradě a Mnichově u prof. Sambergera. Za 1. sv. války byl jako voják v Rusku. Maloval zátiší, podobizny a krajiny.
Před bouřkou, Pohled na Chrám sv. Víta, Krajina před bouří

Radimský Václav

1847–1946
Významný představitel českého a francouzského impresionizmu přelomu 19. a první poloviny 20. století. Vystavoval na pařížských Salonech v roce 1900 na Světové výstavě v Paříži. Udržoval styky se svojí vlastí a účastnil se výstav Krasoumné jednoty. Osmdesáti osmi obrazy vystavenými u Topiče v roce 1899 seznámil českou veřejnost s novým umělecko-výtvarným směrem impresionizmem.
Potok v Giverny, Sníh na břehu Seiny (Zima na Seině, Zima v Normandii), Kapradiny, Rybník s lekníny, Zrcadlení

Rada Vlastimil

1895–1962
Grafik, malíř a ilustrátor. V letech 1912–1919 studoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Maxe Švabinského, Jana Preislera a Jana Štursy. Byl členem a teoretikem Umělecké besedy a hlavním představitelem jejího venkovského křídla. Navazoval na tradiční českou krajinomalbu.
Pohřeb, Krajina s potokem, Únětická skála, Poutník, Lopota, Turské pole

Rabas Václav

1885–1954
Český malíř, který mezi prvními získal titul národního umělce. Byl členem Umělecké besedy, Spolku Mánes, spoluzakladatelem Sdružení českých umělců a grafiků Hollar a patřil mezi tzv. pátečníky. V roce 1909 vstoupil do Umělecké besedy. Dva roky (1918–1920) byl v té době členem Spolku Mánes.
Vzpomínka na maminku, Večerní píseň, Včelařské zátiší, Krajina v červenci, Pole a oblaka

Prucha Jindřich

1886–1914
Malíř, krajinář i pozoruhodný portrétista, významný kolorista, představitel fauvismu, impresionismu a expresionismu. Jeho obrazy stojí na intenzívním vnitřním prožitku umělce, opakovaným hledáním a novými začátky se jeví jeho tvorba i v krátkém období vzniku poměrně různorodá. Podstatná část jeho tvorby se váže k pobytu v Železných horách.
Jaro v Železných horách, Lichnici v máji, Suchý den, Ptáčnice, Bukový háj, Kozí hřbety, Opukový lom, Žně, Po žních

Preissig Vojtěch

1873–1944
Spolupracoval s Alfonsem Muchou a studoval grafické techniky v soukromých ateliérech Delauna a Schmida. Grafické práce ve stylu secese jsou z jeho tvorby nejznámější. Vynikající byly jeho ilustrace, grafické úpravy knih a plakáty. Ve Spojených státech byl pedagogem na škole Art Students League a reklamním grafikem. Zabýval se zde typografií a vytvářel abstraktní kompozice.
Krajina se stromy, Vesnice pod stromy, Staropražský motiv, Hradčanské panoráma, Sníh

Podhrázský Stanislav

1920–1999
Malíř, sochař a restaurátor. V letech 1951–1953 zničil řadu svých plastik i obrazů z doby studií. Od roku 1952 se pak živil jako restaurátor fresek. V roce 1957 se Podhrázský stal členem skupiny Máj 57, se kterou pak vystavoval až do jejího zániku (1964). První samostatnou výstavu (společně se Zdeňkem Palcrem) měl v Alšově síni Umělecké besedy v Praze (1960).
Dvě dívky, Neděle, Akt, Kresba III, Pole, Hlava

Pleiner Vladimír

1891–1952
Na cestách za uměním bylo pro jeho další vývoj rozhodující studium umění předchůdců impresionismu, zejména Corota a Turnera. Posmrtné výstavy uspořádaly roku 1953 středisko Aleš v Praze a v roce 1983 Galérie Benedikta Rejta v Lounech. Zúčastňoval se i společných výstav spolků, především Myslbeka, vystavoval na Rakovnických salónech, výstavách čs. legionářů, Čsl. armády a při dalších příležitostech.
Rakovník, Park, Motiv ze Sibiře, Děvín, Benátky, Toulon