Novák Václav Vojtěch

1901–1969
Malíř v Praze, žák pražské akademie u prof. Bukovace, Pirnera a Nechleby; pak v Paříži, kde poznal Deraina, Matisse, Dufyho a jiné moderní Francouze. V malbě zátiší byl ovlivněn Braquem a Picassem. Maloval většinou krajiny, zátiší, ale také podobizny (např. básníka Hory).
U vody, Barrandov (Pražský Simmering), Jarní tání v Čáslavi

Navrátil (Nawratil) Josef Matěj

1798–1865
Jeho nástěnné malby z raného období zdobí dodnes různé objekty v Praze (včetně Pražského hradu), Poštovního muzea a zámky v Liběchově, Ploskovicích, Zákupech, Jirnech (s jeho známým Alpským pokojem) a jinde. Jeho věhlas rostl a v roce 1850 se stal předsedou Jednoty výtvarných umělců. Musel své aktivní malířské dráhy zanechat, protože částečně ochrnul na následky záchvatu mrtvice. Dožil v chudobě.
Horská krajina u Vyššího Brodu, Slepcův den, Ruiny hradu, Lesní krajina s děvčetem

Muzika František

1900–1974
V letech 1918–1924 studoval Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Jakuba Obrovského, Karla Krattnera a Jana Štursy. V letech 1945–1970 působil jako profesor na VŠUP v Praze ve Speciálním ateliéru užité grafiky ke knižní úpravě a plakátu. Vedle rozsáhlé malířské činnosti se věnoval volné, užité a drobné grafice, ilustraci, typografii, karikatuře, výtvarné kritice a scénografii.
Zátiší s  hlavou v šedé, Elsinor XI, Tři velké larvy III v modré

Multrus Josef

1898–1957
V jeho žánrech je patrný obdiv pro staré mistry. Multrus je v kompozici složitější, tóny jeho barev jsou kalnější, šedavé, hnědé. V letech 1922 a 1923 tvoří s malířem Malínským v Jugoslávii a Itálii. Vystavuje hlavně v Praze s J.U.V. Souborná Multrusova výstava je uspořádána v roce 1939 v J.U.V. 1954 výstava pražských motivů. Další dvě individuálné pražské výstavy v letech 1975 a 1985, obě se sochařem K. Kotrbou.
Kytice ve džbáně, V interiéru, Zimní nálada, Ztámecká zahrada, Jarní nálada na venkově

Mrkvička Otakar

1898–1957
Žák takových osobností, jakými byli František Tichý (na Akademii výtvarných umění 1918), Josef Jindřich Loukota (tamtéž v roce 1919), Vratislav Hugo Brunner a Emanuel Dítě na Uměleckoprůmyslové škole (1919–1922). Během Mrkvičkových pražských studií (v říjnu 1920) byl v Praze v kavárně Union založen Umělecký svaz Devětsil, ústředí tehdejší české avantgardní kultury, ke kterému se mladý malíř připojil.
Vraždění, Návrat, Tvář na chodníku, Zátiší s výhledem

Minařík Jan Bedřich

1862–1937
Český malíř. V letech 1889–1896 vystudoval Akademii výtvarných umění u profesora Mařáka. Podobně jako Václav Jansa se proslavil především jako malíř motivů mizející Prahy.
V podzámčí, Hojsova Stráž u Železné Rudy, Masařská ulice

Matulka Jan

1890–1972
Americký malíř českého původu a umělec světového jména. V roce 1907 se s rodiči vystěhoval do USA. V roce 1908 začal studovat na National Academy of Design v New York City. Mezi lety 1917–1918 obdržel „cestovní“ stipendium Josepha Pulitzera, díky němuž začal cestovat po celé Americe a Karibiku. Během cesty po jihozápadě USA se mu podařilo zachytit magický hadí tanec indiánského kmene Hopi.
Hopi Snake Dance, Arrangement, Krajina s kravami

Macoun Gustav

1892–1934
Jeho hlavním působištěm byl Český ráj, Kameničky, Českomoravská vysočina. Byl impressionistou a oddaným následovníkem A. Slavíčka. Jeho dílo je neobvykle početné, nestejných kvalit, v jehož souhrnu lze nalézt vzácně krásná díla. Maloval zejména podzimní a zimní melancholické krajiny. Zvláště se mu dařila malba stromů a kombinace zasněžených ploch se hrou oblaků.
Kaple u sv. Martina, Černá věž na Hradčanech, Krajina za noci, Trosky, Severák, Zimní cestou

Liesler Josef

1912–2005
Malíř, grafik a ilustrátor. Absolvoval ČVUT – VŠ architektury a pozemního stavitelství, obor kreslení (prof. C. Bouda, O. Blažíček, J. Sejpka) – Praha 1938. Působil jako: 1938–1941 člen skupiny Sedm v říjnu, 1942–1948 SVU Mánes.
De mortus bene Salvatore, Fuga pro krásku, Mohla by to být mohyla, To je kalich hořkosti ty šašku

Liebscher Karel

1851–1906
Malíř-krajinář a ilustrátor. Za pobytu v lázních Graefenberg, Tábor a Letiny studoval přírodu a začal se naplno věnovat krajinomalbě. První ilustrace uveřejnil v roce 1879. Roku 1883 studoval na vídeňské malířské akademii. Tématem jeho prací byly významné české památky. Jeho talentu využil i Jan Otto, jehož vydavatelství uveřejňovalo řadu jeho ilustrací v časopisech (např. Zlatá Praha) i výpravných publikacích.
Na Vltavě u Moráně, Krajina, Podzimní nálada na rybníce, Pohled na hrad, Podzimní krajina